Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Pl. Jana Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

07:30 - 16:00

Od poniedziałku do piątku

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 16:00

Monday to Friday

REKRUTACJA

TECHNIKUM 4-LETNIE /NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM/

L.p

Typ szkoły

Symbol oddziału

Zawód

Przedmioty

z rozszerzonym programem nauczania

Języki obce

Przedmioty uwzględniane

w procesie rekrutacji

1

Technikum Nr 2

im. Jana Pawła II

95-100 Zgierz,

Plac Jana Kilińskiego 8

tel./fax. 42 719 08 66

www.zgierz.edu.pl

sekretariat_zzsp@miasto.
zgierz.pl

1 Tbg

Technik budownictwa

– matematyka

– chemia

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

fizyka lub chemia

2

1 Tug

Technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej

-matematyka

– geografia

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

chemia lub fizyka

3

1 Tig

Technik informatyk

-matematyka

-język angielski

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

informatyka

4

1 TLg

Technik logistyk

-matematyka

-język angielski

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

geografia

5

1 Teg

Technik elektryk

-matematyka

-fizyka

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

fizyka

6

1 Tfg

Technik fryzjer

-matematyka

-biologia

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

chemia lub biologia

7

1 Temg

Technik elektromobilności

-matematyka

-fizyka

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

fizyka

8

Branżowa Szkoła

I Stopnia Nr 2

im. Jana Pawła II

95-100 Zgierz,

Plac Jana Kilińskiego 8

tel./fax. 42 719 08 66

www.zgierz.edu.pl

sekretariat_zzsp@miasto.
zgierz.pl

1mg

Mechanik pojazdów samochodowych

j. angielski

lub

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

technika

9

1 tg

Monter zabudowy

i robót wykończeniowych

w budownictwie

j. angielski

lub

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

technika

10

1 wzg

wielozawodowa

j. angielski

lub

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

technika

TECHNIKUM 5-LETNIE

/NA PODBUDOWIE OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ/

L.p

Typ szkoły

Symbol oddziału

Zawód

Przedmioty

z rozszerzonym programem nauczania

Języki obce

Przedmioty uwzględniane

w procesie rekrutacji

1

Technikum Nr 2

im. Jana Pawła II

95-100 Zgierz,

Plac Jana Kilińskiego 8

tel./fax. 42 719 08 66

www.zgierz.edu.pl

sekretariat_zzsp@miasto.
zgierz.pl

1 Tbp

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

– matematyka

– chemia

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

fizyka lub chemia

2

1 Tup

Technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej

-matematyka

-geografia

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

geografia lub fizyka

3

1 Tip

technik informatyk

-matematyka

-język angielski

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

informatyka

4

1 Tpp

Technik programista

-matematyka

-język angielski

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

informatyka

5

1 TLp

Technik logistyk

-matematyka

-język angielski

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

geografia

6

1 Tep

Technik elektryk

-matematyka

-fizyka

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

fizyka

7

1 Tfp

Technik fryzjer

-matematyka

-biologia

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

chemia lub biologia

8

1 Temp

Technik elektromobilności

-matematyka

-fizyka

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

fizyka

9

1 Twp*

Technik wentylacji i systemów antysmogowych

-matematyka

-fizyka lub chemia

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

fizyka lub chemia

10

Branżowa Szkoła

I Stopnia Nr 2

im. Jana Pawła II

95-100 Zgierz,

Plac Jana Kilińskiego 8

tel./fax. 42 719 08 66

www.zgierz.edu.pl

sekretariat_zzsp@miasto.
zgierz.pl

1mp

Mechanik pojazdów samochodowych

j. angielski

lub

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

technika

11

1 tp

Monter zabudowy

i robót wykończeniowych

w budownictwie

j. angielski

lub

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

technika

12

1 wzp

wielozawodowa

j. angielski

lub

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

technika

*kierunek powstanie pod warunkiem otrzymania zgody Ministra Edukacji Narodowej w ramach eksperymentu pedagogicznego.