Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Pl. Jana Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

7:30-16:00

Interesanci przyjmowani są

09:30 - 12:00

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 16:00

Monday to Friday

REKRUTACJA

TECHNIKUM 5-LETNIE

/NA PODBUDOWIE OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ/

L.p

Typ szkoły

Symbol oddziału

Zawód

Przedmioty

z rozszerzonym programem nauczania

Języki obce

Przedmioty uwzględniane

w procesie rekrutacji

1

Technikum Nr 2

im. Jana Pawła II

95-100 Zgierz,

Plac Jana Kilińskiego 8

tel./fax. 42 719 08 66

www.zgierz.edu.pl

sekretariat_zzsp@miasto.
zgierz.pl

1 Tbp

Technik budownictwa

– matematyka

– chemia

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

fizyka lub chemia

2

1 Tup

Technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej

-matematyka

-geografia

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

geografia lub fizyka

3

1 Tip

technik informatyk

-matematyka

-język angielski

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

informatyka

4

1 Tpp

Technik programista

-matematyka

-język angielski

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

informatyka

5

 1 Tpa

Technik programista
anglojęzyczny

-matematyka

-język angielski

 

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

informatyka

test kompetencji językowych

 

6

1 TLp

Technik logistyk

-matematyka

-język angielski

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

geografia

7

1 Tep

Technik elektryk

-matematyka

-fizyka

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

fizyka

8

1 Tfp

Technik fryzjer

-matematyka

-biologia

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

chemia lub biologia

9

1 Temp

Technik elektromobilności

-matematyka

-fizyka

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

fizyka

10

Branżowa Szkoła

I Stopnia Nr 2

im. Jana Pawła II

95-100 Zgierz,

Plac Jana Kilińskiego 8

tel./fax. 42 719 08 66

www.zgierz.edu.pl

sekretariat_zzsp@miasto.
zgierz.pl

 

1mp

Mechanik pojazdów samochodowych

j. angielski

lub

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

technika

11

1 tp

Monter zabudowy

i robót wykończeniowych

w budownictwie

 

j. angielski

lub

j. niemiecki

 

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

technika

 

12

1 wzp

wielozawodowa

j. angielski

lub

j. niemiecki

j. polski

j. angielski

lub j. niemiecki

matematyka

technika