Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

Pl. Jana Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

07:30 - 19:00

Od poniedziałku do piątku

Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

REKRUTACJA

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i przeprowadzona zostanie w formie elektronicznej.
Adres strony systemu rekrutacji: lodz.e-omikron.pl
21 maja – 20 czerwca 2018r. do godz. 12.00
elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły.
składanie wydrukowanego z systemu wniosku tylko w szkole pierwszego wyboru
22 czerwca – 26 czerwca 2018r . do godz. 12.00
uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego (wniosek należy uzupełnić tylko w szkole pierwszego wyboru)
22 czerwca – 13 lipca 2018r.
wydanie przez szkołę zawodową skierowania na badanie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu – kandydatowi z listy zakwalifikowanych
12 lipca 2018r. do godz. 12.00
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
12 lipca od godz. 12.00 – 19 lipca 2018r. do godz. 12.00
potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez rodziców lub kandydatów pełnoletnich
20 lipca 2018r.
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych