Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
nprcz-logotyp-podstawowy-rgb

Pl. Jana Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

7:30-16:00

Interesanci przyjmowani są

09:30 - 12:00

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 16:00

Monday to Friday

Technikum – klasy patronackie

Nauka w technikum trwa pięć lat.

W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Ukończenie technikum umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu, podjęcie nauki na dowolnie wybranym kierunku studiów.

Technik programista - klasa dwujęzyczna - NOWOŚĆ !!!!– klasa pod patronatem firmy „General - IT”

Kierunek technik programista to ukłon w stronę bardzo szybko rosnącego rynku IT w naszym kraju. Szkoła oferuje bardzo szeroki program nauczania począwszy od podstaw programowania, a kontynuując z programowaniem aplikacji webowych, mobilnych, baz danych, itp.

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:

 • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Uczniowie będą uczyć się programowania w popularnych obecnie językach np.: C++, Java, Java Script, PHP, a także znajomości innych języków: SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML5 i CMS wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych i mobilnych aplikacji na system IOS lub Android.

Po ukończeniu pięcioletniego technikum uczeń przygotowany jest nie tylko do pracy zawodowej, ale także do bezproblemowego wejścia na studia o kierunku informatyka, które oferowane są w renomowanych uczelniach na teranie całej Polski.

W klasie dwujęzycznej matematyka i przedmioty zawodowe prowadzone są w języku angielskim.

 

Technik budownictwa – klasa pod patronatem firmy „ENGIE”

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:

 • Wykonywanie i kontrolowanie robót
  konstrukcyjno-budowlanych
 • Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

W trakcie nauki w zawodzie technik budownictwa uczniowie mają możliwość udziału min. w:

– szkoleniach odbywających się na terenie szkoły lub w siedzibach firm np.: ENGIE, ATLAS, FAKRO, SOPRO, TESA, SELENA, KNAUF, ŚNIEŻKA, TIKURILLA

Ogólnopolskim projekcie „Adept budownictwa”, skierowanym do uczniów szkół budowlanych, gdzie młodzież otrzymuje najbardziej aktualną wiedzę z o produktach i technologii budowlanej. W zabawie, której treścią jest pasja i wiedza o budownictwie, uczniowie mogą zyskać nagrody finansowe. Nasza młodzież osiąga znaczące sukcesy w tej rywalizacji.

W 2012r. klasy w zawodzie technik budownictwa zostały objęte programem Akademia Murowania realizowanym przez firmę Xella Polska.

Absolwenci zatrudniani są w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, biurach projektowych, hurtowniach materiałów budowlanych. Po spełnieniu wymagań zgodnie z ustawą Prawo Budowlane może uzyskać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Dotyczy to wznoszenia budynków i budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Można również, wykorzystując własną przedsiębiorczość podjąć działalność gospodarczą. Ponadto technicy budownictwa mogą znaleźć legalne zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej, gdzie są uważani za bardzo cenionych i poszukiwanych fachowców.

Technik elektryk - klasa pod patronatem firmy "ABB"

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:

 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

W celu umożliwienia uczniom poszerzania kwalifikacji zawodowych szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

  • Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. W 2011r. klasy w zawodzie technik elektryk zostały objęte patronatem przez Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich
  • Zakładem DP System SP. z o.o z siedzibą w Łodzi

Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  • Politechniką Łódzką – Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

Uczniowie mają możliwość uzyskania w klasie czwartej, kwalifikacji „E” do 1kV uprawniającej do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

Absolwenci znajdują zatrudnienie we wszystkich współcześnie działających firmach i zakładach produkcyjnych. Można również otworzyć własną firmę świadczącą usługi w projektowaniu i montowaniu nowych instalacji elektrycznych oraz usuwaniu ewentualnych awarii.

Technik informatyk- klasa pod patronatem „GENERAL - iT”

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:

 • Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Kwalifikacje w zawodzie technik informatyk stwarzają duże możliwości podjęcia pracy. Mogą to być firmy stosujące różnorodne oprogramowanie, produkujące sprzęt, oprogramowanie, czy firmy świadczące usługi serwisowe. Można również podnosić swoje kwalifikacje poprzez różnorodne kursy i uzyskiwać certyfikaty renomowanych firm, a to z kolei zwiększa szanse na znalezienie pracy. Istnieje możliwość podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Uczniowie biorą udział i osiągają sukcesy w konkursach:

– Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”

– Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Tik-Tak”

– Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Mikroprocesor”

Współpracujemy z firmami: GENERALI – iT, EURON, SKOMUR

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-

klasa pod patronatem firmy „ENGIE”

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:

 • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zawód – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest odpowiedzią na zmieniający się rynek pracy w związku

z przekształcaniem się gospodarki wykorzystującej konwencjonalne źródła energii na odnawialne źródła energii.

Sektorem gospodarki, który w najbliższych latach stworzy najwięcej miejsc pracy będzie energetyka, zwłaszcza w obszarze odnawialnych źródeł energii. Wprowadzanie nowych technologii, produkcji i usług w tym zakresie będzie wymagało wykwalifikowanych fachowców.

W celu umożliwienia uczniom poszerzania kwalifikacji zawodowych szkoła współpracuje

z następującymi instytucjami:

– Zakładami i firmami z branży Odnawialnych Źródeł Energii: ENGIE,ASPOL FV Sp.z o.o. w Łodzi,

   FALKOPIA Sp.z o.o. w Zgierzu, TYTAN Odnawialne Źródła Energii w Zgierzu, FAKRO Sp. z o.o.

w Nowym Sączu, REMS, ROTHENBERG, JOHN GUEST, DEFRO,

– Politechniką Łódzką – Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Uczniowie mają możliwość uzyskania w klasie czwartej kwalifikacji „E” do 1kV, uprawniającej do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

Możliwości zatrudnienia absolwenta występują w: szeroko rozumianej energetyce; przedsiębiorstwach zajmujących się budową, montażem, konserwacją i naprawami urządzeń umożliwiających uzyskiwanie energii odnawialnej; własnej działalności gospodarczej w branży energetyki odnawialnej; firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym, technologią wodorową; przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa

i normami dotyczącymi ochrony środowiska.

Technik usług fryzjerskich – klasa pod patronatem firmy „UNIFRYZ”

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:

 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich,
 • Projektowanie fryzur

Technik usług fryzjerskich, zwany teraz coraz częściej stylistą fryzur jest osobą, która zawodowo zajmuje się układaniem fryzur zgodnie

z życzeniem klienta.

Fryzjerstwo to zawód bardzo zróżnicowany ze względu na odbiorców (damskie, męskie, dziecięce) i charakter usługi (w praktyce spotkać można fryzjera teatralnego i filmowego czy fryzjera-perukarza).

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy między innymi w: zakładach fryzjerskich, perukarniach, w teatrach i na planach filmowych, przy pokazach mody, mogą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą branży fryzjersko-kosmetycznej we własnych salonach lub w domach klientów.

 

Technik logistyk – klasa pod patronatem firmy „ZŁOTNICKI”

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:

 • Obsługa magazynów
 • Organizacja transportu

 

Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum