Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
nprcz-logotyp-podstawowy-rgb

Pl. Jana Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

7:30-16:00

Interesanci przyjmowani są

09:30 - 12:00

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 16:00

Monday to Friday

Oferta

Technikum

Nauka w technikum trwa pięć lat.

W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Ukończenie technikum umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu, podjęcie nauki na dowolnie wybranym kierunku studiów.

Szkoła branżowa

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa trzy lata. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.