Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
nprcz-logotyp-podstawowy-rgb

Pl. Jana Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

7:30-16:00

Interesanci przyjmowani są

09:30 - 12:00

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 16:00

Monday to Friday

Kadra

Dyrekcja

Arkadiusz Kędzierski

Arkadiusz Kędzierski – doświadczony pedagog, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, dyrektor szkoły wprowadzający eksperymenty i innowacje pedagogiczne. Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie matematyki i informatyki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie fizyki i astronomii oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie teologii ogólnej. Egzaminator egzaminów maturalnych i zawodowych w zakresie matematyki, informatyki i filozofii.

Dariusz Gołubienko

Dariusz Gołubienko – Wicedyrektor w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im Jana Pawła IIUkończył: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie matematyki specjalność teoretyczna i Studia Podyplomowe w zakresie informatyki na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Egzaminator egzaminów maturalnych z matematyki. Od blisko 30 lat uczy matematyki zgierską młodzież. 

 

Katarzyna Giernalczyk – Szumska

Katarzyna Giernalczyk- Szumska. Wicedyrektor w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im Jana Pawła II. Absolwentka LO im. St. Staszica w Zgierzu. Po ukończeniu studiów w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie podjęła pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Nauczyciel z ponad 20-letnim stażem, na bieżąco doskonalący swój warsztat pracy. Nauczyciel dyplomowany.

Jacek Bogucki

Jacek Bogucki – kierownik szkolenia praktycznego w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu. Absolwent Technikum Samochodowego w Płocku oraz Politechniki Warszawskiej – Wydziału Mechanicznego w Płocku. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu podstaw przedsiębiorczości na Uniwersytecie Łódzkim. Egzaminator w zakresie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – branża mechaniczna. Nauczyciel dyplomowany całe życie zawodowe związany z kształceniem zawodowym. Wieloletni kierownik warsztatów szkolny i kierownik szkolenia praktycznego. Uczestniczy w działaniach wpływających na poprawę jakości kształcenia zawodowego w szkole. Organizuje kształcenie praktyczne uczniów w szkole oraz w zakładach pracy.

Kadra

Pedagog szkolny
Ewa Pawlak-Brzęczek

Szkolne Centrum Dydaktyki i Zarządzania Informacją
Aneta Frydrych-Chrabańska, Janina Zielińska

Język polski
Barbara Similak, Joanna Wojciechowska, Joanna Chelińska

Język angielski
Marta Siemińska, Jacek Baranowski, Maria Klich – Basińska, Bożena Michałowicz

Język niemiecki
Katarzyna Orłowska, Magdalena Luźniakowska

Wiedza o kulturze
Joanna Wojciechowska

Historia
Beata Rybarczyk, Joanna Cwonda-Kustosik

Wiedza o społeczeństwie
Beata Rybarczyk, Joanna Cwonda-Kustosik

Matematyka
Mariola Stefańska, Wioletta Włodarska, Dariusz Gołubienko, Arkadiusz Kędzierski, Marek Zasada, Karolina Krysztofiak, Mariusz Dynek

Fizyka
Małgorzata Spychalska, Marzanna Adamiak – Słomkowska

Chemia
Sławomir Bartczak

Geografia
Halina Walczak

Biologia
Ludmiła Białecka

Podstawy przedsiębiorczości
Katarzyna Giernalczyk – Szumska, Małgorzata Spychalska, Jacek Bogucki

Edukacja dla bezpieczeństwa
Elżbieta Dębowska

Wychowanie fizyczne
Elżbieta Dębowska, Katarzyna Giernalczyk-Szumska, Mariusz Falkowski, Piotr Wyrzykowski, Paweł Kosiewicz

Informatyka
Mariusz Dynek, Arkadiusz Kędzierski, Marek Zasada

Religia
Ryszard Kania

Technik budownictwa
Żaneta Gazewska, Katarzyna Piątkowska, Bożena Włodarczyk, Krzysztof Urbaniak

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Irena Kowalska, Mariusz Murdzek, Grzegorz Świnoga, Przemysław Wolanowski

Technik elektryk
Lucyna Drygalska, Jan Markiewicz, Sławomir Mielczarek, Waldemar Grzeszczuk

Technik informatyk
Wioletta Włodarska, Arkadiusz Kędzierski, Krzysztof Stępień, Lucjan Stępień, Marek Zasada, Adam Wysocki

Technik programista 
Wioletta Włodarska, Lucjan Stępień, Krzysztof Stępień, Adam Wysocki, Marek Zasada

Technik elektromobilności
Teresa Stolarek, dr Witold Kobos

Technik logistyk 
Katarzyna Rosiak – Misztal, Łukasz Kulik

Technik usług fryzjerskich
Łukasz Kulik, Przemysław Wyrwas

Mechanik pojazdów samochodowych
Jacek Bogucki, Adam Stępczyński,

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
Żaneta Gazewska, Bożena Włodarczyk, Mieczysław Jóźwiak, Krzysztof Urbaniak

Przedmioty ekonomiczne 
Janina Ślebocka – Oko