Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

Pl. Jana Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

07:30 - 19:00

Od poniedziałku do piątku

Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Kadra

Dyrekcja

Arkadiusz Kędzierski

Arkadiusz Kędzierski – doświadczony pedagog, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, dyrektor szkoły wprowadzający eksperymenty i innowacje pedagogiczne. Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie matematyki i informatyki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie fizyki i astronomii oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie teologii ogólnej. Egzaminator egzaminów maturalnych i zawodowych w zakresie matematyki, informatyki i filozofii.

Żaneta Gazewska

Żaneta Gazewska – wicedyrektor Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Łódzkiej. Absolwentka zgierskiej “budowlanki”. Prowadzi ożywioną współpracę z firmami, szczególnie budowlanymi organizując warunki, które sprzyjają nauce oraz rozwojowi indywidualnemu i zawodowemu uczniów. Skutecznie angażuje do prac społecznych i czynnego udziału w życiu szkoły oraz motywuje do podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych.

Katarzyna Giernalczyk – Szumska

Katarzyna Giernalczyk- Szumska. Wicedyrektor w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Jana Pawła II. Absolwentka LO im. St. Staszica w Zgierzu. Po ukończeniu studiów w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie podjęła pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Nauczyciel z ponad 20-letnim stażem, na bieżąco doskonalący swój warsztat pracy. Nauczyciel dyplomowany.

Jacek Bogucki

Jacek Bogucki – kierownik szkolenia praktycznego w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu. Absolwent Technikum Samochodowego w Płocku oraz Politechniki Warszawskiej – Wydziału Mechanicznego w Płocku. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu podstaw przedsiębiorczości na Uniwersytecie Łódzkim. Egzaminator w zakresie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – branża mechaniczna. Nauczyciel dyplomowany całe życie zawodowe związany z kształceniem zawodowym. Wieloletni kierownik warsztatów szkolny i kierownik szkolenia praktycznego. Uczestniczy w działaniach wpływających na poprawę jakości kształcenia zawodowego w szkole. Organizuje kształcenie praktyczne uczniów w szkole oraz w zakładach pracy.

Kadra

Pedagog szkolny
Ewa Pawlak-Brzęczek

Szkolne Centrum Dydaktyki i Zarządzania Informacją
Aneta Frydrych-Chrabańska, Janina Zielińska

Język polski
Barbara Similak, Joanna Wojciechowska

Język angielski
Marta Siemińska, Jacek Baranowski, Maria Klich – Basińska

Język niemiecki
Katarzyna Orłowska

Wiedza o kulturze
Joanna Wojciechowska

Historia
Beata Rybarczyk

Wiedza o społeczeństwie
Beata Rybarczyk

Matematyka
Mariola Stefańska, Wioletta Włodarska, Dariusz Gołubienko, Arkadiusz Kędzierski, Marek Zasada

Fizyka
Małgorzata Spychalska

Chemia
Sławomir Bartczak

Geografia
Halina Walczak

Biologia
Ludmiła Białecka

Podstawy przedsiębiorczości
Katarzyna Giernalczyk – Szumska, Małgorzata Spychalska, Jacek Bogucki

Edukacja dla bezpieczeństwa
Elżbieta Dębowska

Wychowanie fizyczne
Elżbieta Dębowska, Katarzyna Giernalczyk-Szumska, Mariusz Falkowski, Piotr Wyrzykowski

Informatyka
Mariusz Dynek, Arkadiusz Kędzierski, Marek Zasada

Religia
Ryszard Kania

Technik budownictwa
Żaneta Gazewska, Katarzyna Piątkowska, Bożena Włodarczyk, Krzysztof Urbaniak

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Irena Kowalska, Mariusz Murdzek, Grzegorz Świnoga

Technik elektryk
Lucyna Drygalska, Jan Markiewicz

Technik informatyk
Wioletta Włodarska, Arkadiusz Kędzierski, Krzysztof Stępień, Lucjan Stępień, Marek Zasada

Technik elektromobilności
Teresa Stolarek, dr Witold Kobos

Technik usług fryzjerskich
Łukasz Kulik, Przemysław Wyrwas

Mechanik pojazdów samochodowych
Jacek Bogucki, Adam Stępczyński,

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
Żaneta Gazewska, Bożena Włodarczyk, Mieczysław Jóźwiak, Krzysztof Urbaniak

Przedmioty ekonomiczne 
Janina Ślebocka – Oko