Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
nprcz-logotyp-podstawowy-rgb

Pl. Jana Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

7:30-16:00

Interesanci przyjmowani są

09:30 - 12:00

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 16:00

Monday to Friday

Formuła 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Formuła 2012

 • O egzaminie – CKE
 • Harmonogram egzaminów zawodowych w 2019 r. – CKE
 • Terminy egzaminów w szkole
 • Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający
  • część pisemna – CKE
  • część praktyczna – CKE
 • Deklaracja przystąpienia do egzaminu – OKE
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzeniu egzaminu zawodowego – CKE
 • Informatory – CKE
 • Wydawanie dyplomów – OKE
 • Przykładowe arkusze – CKE
 • Klucze odpowiedzi – CKE
 • Dostosowania – CKE