Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Pl. Jana Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

07:30 - 16:00

Od poniedziałku do piątku

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 16:00

Monday to Friday

Egzamin maturalny

Uwaga:

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

• Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 11 lipca 2019 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną. wnioski składamy w sekretariacie ZZSP

• Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 9 sierpnia 2019 r.

• Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2019 r.

• Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się między 20-21 sierpnia 2019 r.

Informacje o egzaminie maturalnym

Harmonogram egzaminu maturalnego  maj 2019

Część pisemna egzaminu maturalnego
maj  godzina 9 00 godzina 1400
06 poniedziałek język polska (pp) język polski (pr)
o7 wtorek matematyka (pp) język łaciński i kultura antyczna (pp, pr)
08 środa język angielski (pp) język angielski (pr)
09 czwartek matematyka (pr) filozofia (pp, pr)
10 piątek biologia (pp, pr) wiedza o społeczeństwie (pp, pr)
11, 12 – sobota, niedziela
13 poniedziałek chemia (pp,pr) informatyka (pp,pr)
14 wtorek język niemiecki (pp) język niemiecki (pr)
15 środa geografia(pp, pr) historia sztuki (pp,pr)
16 czwartek język rosyjski (pp) język rosyjski (pr)
17 piątek język francuski(pp) język francuski (pr)
18, 19 – sobota, niedziela
20 poniedziałek fizyka i astronomia (pp,pr)

fizyka (pr)

historia (pp,pr)
Część ustna egzaminu maturalnego
 09 – 22 maja język polski
06 – 25 maja język obcy nowożytny

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

część pisemna 21 sierpnia 2019 r. godz. 900

część ustna 21 – 22 sierpnia 2019 r.

Więcej informacji  na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Komunikaty i informacje o egzaminie maturalnym 2019