Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
nprcz-logotyp-podstawowy-rgb

Pl. Jana Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

7:30-16:00

Interesanci przyjmowani są

09:30 - 12:00

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 16:00

Monday to Friday

O szkole

Wierzymy że dla społeczności Zgierza można i trzeba dostarczyć średnią edukację techniczną na światowym poziomie. We współczesnym świecie, gdzie komunikacja cyfrowa zaciera granice nasza młodzież powinny mieć możliwość uczestnictwa w życiu na równych prawach, jak młodzież z innych ośrodków, bez konieczności wyboru szkoły poza miejscem zamieszkania.

Jako partnerów szkoły pozyskujemy zarówno koncerny międzynarodowe jak i innowacyjne polskie firmy. Umożliwiamy młodzieży udział w wydarzeniach i projektach o zasięgu ogólnopolskim i europejskim. Dajemy dostęp do najnowszych narzędzi cyfrowych, umożliwiając łatwą komunikację i szeroki dostęp do zasobów wiedzy.

Posiadamy klasy patronackie, uczniowie mają dostęp do aplikacji chmurowych pakietu Office 365. Wprowadzamy naukę oprogramowania do modelowania 3D. Zapewniamy uczestnictwo w projektach rozwijających kompetencje zawodowe (praktyki zagraniczne) oraz dających możliwość współpracy z młodzieżą z innych ośrodków. Dajemy możliwość odbycia praktyk zawodowych u naszych partnerów. Realizujemy projekty związane z eksperymentami edukacyjnymi, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby zmieniającego się świata. Realizujemy autorski program nauczania przedsiębiorczości, zachęcający do podjęcia samodzielnych wyzwań.

Nasza szkoła za już podjęte działania została uhonorowana tytułem Technikum Roku 2017